Psykoterapeut & Coach Henrik Kamstrup-Nielsen

Stressterapi

Stress er en medfødt egenskab, som gennem evolutionen har gjort det muligt for mennesket at overleve, fordi det gør, at vi kan yde en ekstraordinær indsats i en kort periode.

Hverdagen rummer dog nærmest uendeligt mange muligheder for at aktivere stressresponsen hos os, og for mange bliver det en permanent tilstand, indtil kroppen selv siger fra.

Langvarigt stress er skadeligt og kan være livsfarligt. Det gælder både den fysiske stress men også den psykiske stress. Den psykiske stress forstærkes af bekymringer, og der er stort set ingen grænse for, hvad vi kan bekymre os om.

Du behøver slet ikke være sygemeldt med stress for at kunne gøre noget ved dit problem. Faktisk er det sådan, at jo hurtigere du gør noget ved det, jo nemmere er det at tage sig af.

Et stressforløb hos mig vil fokusere på, at vi i samarbejde får skabt noget ro omkring dig, hvorefter vi vil arbejde med de tanker og den bagvedliggende årsag til, at du er blevet stresset i det hele taget. Du vil undervejs opnå nogle konkrete værktøjer til, at du fremadrettet kan håndtere de situationer, der gør dig stresset.

Du kan læse mere om stress på bloggen.

Ring eller skriv for at høre nærmere.